Het Kompas is het instrument waarmee …

… de kinderen hun weg zoeken in de complexe wereld van het schoolgebeuren
… de leerkrachten op zoek gaan naar de talenten van de kinderen
… de ouders hun weg vinden in de school van hun kind

In Het Kompas is het belangrijk…

… dat kinderen een eigen inbreng hebben
… dat er een goede communicatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders is
… dat de kinderen alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen

Het Kompas heeft…

… aandacht voor een brede ontwikkeling, onderwijs op maat van elk kind
… een digitale werking die de ontwikkeling van de leerlingen extra stimuleert 
… een hart voor lezen en cultuur
… een oor voor muziek en een muzikale samenwerking met de academie
… oog voor gezonde voeding, beweging en natuur
… zeer veel groene buitenruimte
… aandacht voor fietsvaardigheid

Een leerling en leraar van Het Kompas kijken samen in een vogelhuisje