Zowel de ouders als de leerlingen krijgen bij ons de kans om mee beslissingen te nemen.

De ouders kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het schoolleven:

  • via het oudercomité,
  • door te helpen bij klasactiviteiten,
  • door te helpen bij schoolprojecten en uitstappen.

Wie zijn ze?

De oudervereniging van Het Kompas bestaat uit enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis inzetten voor de school. Dat doen ze met een hart voor de school en de kinderen, maar ook omdat het leuk is. De oudervereniging is de brug tussen de ouders en het schoolbestuur.

Zo werkt de oudervereniging

Het samenhorigheidsgevoel op school is heel belangrijk. Daarom moedigt de oudervereniging interactie aan tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Dat doen ze door te helpen bij de organisatie van activiteiten, zoals het schoolfeest of de dag van de leerkracht. Op regelmatige momenten komt de oudervereniging samen om te overleggen. En op die vergaderingen kan al eens gelachen worden!

De oudervereniging maakt de bezorgdheden en vragen van de ouders bespreekbaar bij het schoolbestuur. Daarnaast organiseert de oudervereniging ook activiteiten om geld in het laatje te brengen. Daarmee kan de school extra speelmateriaal, speeltuigen en fluovestjes aankopen.

  • De oudervereniging koopt een fluovestje voor elk kind. Zo investeren we meteen ook in verkeersveiligheid.
  • Ze kochten het materiaal voor de ‘spelletjes van de maand’. Daarmee introduceren we spelletjes met een knipoog naar vroeger zoals springtouwen, elastieken, jongleerballen, tollen, grote dominostenen of hoepels.
  • De oudervereniging investeert in degelijke fietsjes op de speelplaats.
  • De laatstejaars gaan op schoolreis naar een pretpark. De oudervereniging betaalt de inkom van het pretpark.

Activiteiten van de oudervereniging

De oudervereniging organiseert ieder jaar een aantal activiteiten. Hier vind je een aantal voorbeelden:

  • Onze oudervereniging heeft een eigen kraampje op de Fancy Fair begin mei.
  • Op de Dag Van de Leerkracht bieden we de juffen en meesters een hapje en een drankje aan. Zo willen we de leerkrachten bedanken voor hun inzet.
  • Halverwege december organiseren we een wafelslag. Met de opbrengst van de wafelslag investeren we in de school en de kinderen.

Meewerken?

Heb je zin om het team uit de oudervereniging te versterken? Bij ons is iedereen welkom. Stuur een mailtje naar wegwijs.hetkompas@gmail.com of spreek een van de ouders aan aan de schoolpoort.

Via een leerlingenparlement trachten we de kinderen te betrekken bij het schoolgebeuren. Regelmatig vergaderen de afgevaardigden van elke klas begeleid door leerkrachten. Soms wordt de directeur ook betrokken bij deze vergaderingen.

Deze vergaderingen worden voorbereid door een kleine groep leerlingen en verwerkt in de klas via kringgesprekken.